• Facebook - Black Circle
  • Instagram Black Round

Pankrac Business Center s.r.o.

IČO: 28499891

zapsaná u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C 146119

Vzorový Formulář pro Odstoupení od Smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy a zároveň jste spotřebitel)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

  • Adresát: Pankrác Business Centre s.r.o., IČO: 28499891, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146119, tel.: +420 225 992 200, email: ip@pankracbc.cz

 

  • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (u zboží uveďte, prosím, jeho dostatečnou specifikaci, např. kódem zboží, jeho popisem apod.):

 

 

______________________________________________________________________________

 

  • Datum objednání (*) / datum obdržení (*):

 

 

___________________________

 

  • Číslo faktury, příp. dodacího listu (*):

 

 

___________________________

            

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

 

 

______________________________________________________________________________

 

  • Adresa spotřebitele:

 

 

______________________________________________________________________________

 

  • Způsob vrácení peněžních prostředků (*) (zde můžete uvést, zda chcete peněžní prostředky vrátit například převodem na účet (v tomto případě uveďte i číslo účtu), zda si peněžní prostředky vyzvednete v hotovosti, či preferujete jiný způsob vrácení peněžních prostředků):

 

 

______________________________________________________________________________

 

  • Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

 

 

___________________________

            

  • Datum:

 

 

___________________________

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Download this document / Stáhněte si tento dokument